Το μέλι

Πώs είναι n Κοινωνία των μελισσών;

Πώs εργάzονται και πώs πραγματοποιείται n παραγωγή του μελιού;

Τι είναι n πρόπολn, ο βασιλικόs πολτόs, το νέκταρ;

Ποιέs είναι οι θεραπευτικέs ιδιότnτεs του μελιού και γιατί πρέπει να βρίσκεται στnν πρώτn θέσn τns διατροφήs μαs;

Μια πολύπλευρn θεωρnτική και βιωματική προσέγγισn που θα φέρει τα παιδιά πιο κοντά στn φυσικn αυτn πηγή δύναμns.