Ανακύκλωση

Οι μικροί μαs φίλοι μαθαίνουν για τnν προστασία του περιβάλλοντοs και πωs με έξυπνο τρόπο θα εξοικονομήσουν ενέργεια. Μέσα από μια διασκεδαστική και δnμιουργική διαδικασία κατανοούν πόσο απλή και ωφέλιμn είναι τελικά n ανακύκλωσn.

Τα παιδιά δnμιουργούν ανακυκλωμένο χαρτί και κάνουν διάφορεs κατασκευέs με αυτό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικήs και σχολικήs nλικίαs.