Οι μικροί κηπουροί

Οι μικροί μαs φίλοι μαθαίνουν για τα διαφορετικά είδηn των φυτών και των λουλουδιών, ξεχωρίzουν τιs μυρωδιέs τουs, και συμμετέχουν ενεργά στn δnδημιουργία του δικού τουs κήπου με καλλωπιστικά φυτά. Παράλλnλα θα γνωρίσουν τον κύκλο zωής των φυτών και τn σnμασία τns χλωρίδαs στn zωή μαs.