Εβδομαδιαία

 

Προγράμματα που υλοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση

 

  • θεατρική αγωγή και παιχνίδι
  • Εκμάθηση μουσικήs (σύστημα Orff)
  • Εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Αγγλικά μέσω θεατρικού παιχνιδιού
  • Πρόγραμμα απογευματινήs δnμιουργικήs απασχόλnσns [ συνδυασμόs των παραπάνω].

 

red-katw