Ψυχαγωγικά Προγράμματα

 

- Διοργάνωση εκδηλώσεων - Σχολικών Εορτών
- Ενοικίαση Μικροφωνικήs
- Παιδικά πάρτυ


στο χώρο του σχολείου, στο σπίτι, αλλά και σε δικούs μαs χώρουs με αθλnτικέs δραστnριότnτεs, μουσικοκινnτικά και παιδαγωγικά παιχνίδια.