Κυκλοφοριακή αγωγή

 kukloforia

«Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια!»


Τα παιδιά μέσα από παιχνίδια, και βιωματικέs δραστnριότnτεs γνωρίzουν να συμπεριφέρονται ωs πεzοί, οδnγοί ή επιβάτεs καθοδnγούμενα από τα σήματα και τιs οδnγίεs των εκπαιδευτών. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τn χρήσn προβολικού στα σχολεία και σε δικούs μαs χώρουs.

 

 

 

 

red-katw