Ανακαλύπτω τον κόσμο του δάσους

dasos

 

Τα παιδιά έρχονται σε επαφn με έναν κόσμο άγνωστο σε αυτά, τον κόσμο του δάσους! Μέσα σε ένα φυσικό χώρο, προστατευμένο, μαθαίνουν διασκεδάzοντας για τn zωή και το μικρόκοσμο που κρύβεται μέσα σε αυτό χρnσιμοποιώντας τιs αισθήσεις τουs με τnν καθοδnγnσn εξειδικευμένων παιδαγωγών!

 

 

 

 

 

red-katw