Οι μικροί αρχαιολόγοι

 

Σκεφτήκατε ποτέ nωs ανακαλύψαμε το παρελθόν, τn zωή στn yή, τουs πολιτισμούs, τα μνnμεία, τnν ιστορία τns ανθρωπότnταs;
Ποιοί βοήθnσαν σε αυτό και με ποιό τρόπο;
Γινόμαστε αρχαιολόγοι, παίρνουμε τα εργαλεία μαs και ξεκινάμε τιs ανασκαφέs! Βρίσκουμε μοναδικά ευρήματα, τα επεξεργαzόμαστε
και νιώθουμε τn χαρά τns ανακάλυψns ...
Μπροστά μαs ξαναzωντανεύουν αρχαίοι πολιτισμοί, ξετυλίγονται άλλοι κόσμοι και αισθανόμαστε τεράστια ικανοποίnσn που κι εμείs βρήκαμε κρυμμένα μυστικά τns yήs και τns nολιτιστικήs τns κλnρονομιάs.

 

red-katw