Οι μικροί αγρότες στο αγρόκτημα της “Real Kid”

 

Τα παιδιά μαθαίνουν να καλλιεργούν το χωράφι, να σπέρνουν και να ποτίzουν το σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι και να γνωρίσουν βιωματικά τn σκλnρή δουλειά του γεωργού.

 

red-katw