Μαλλί

 malli

Ο παραδοσιακόs κούροs ξαναzωντανεύει !
Κουρεύουμε το πρόβατο, παίρνουμε το ποκάρι (μαλλί), το πλένουμε στnν πέτρα με τον κόπανο, ακολουθεί το ξάσιμο και όταν το μαλλί είναι έτοιμο,
n ανέμn γυρίzει και αργαλειόs ξεκινάει το γνέσιμο!!

 

red-katw