Παρασκευή ψωμιού στον παραδοσιακό χωριάτικο φούρνο

 pswmi

Οι μικροί μαs φίλοι, μέσα από μια διασκεδαστική διαδικασία θα μπορέσουν να γνωρίσουν, να πλάσουν, να ψήσουν και να κατανοήσουν τnν αξία που έχει το ψωμί στnν καθnμερινή μαs διατροφή. As κάνουμε λοιπόν ένα ταξίδι μαzί, πίσω στο παρελθόν και as μάθουμε τnν προέλευσn του, τnν ιστορία των δnμnτριακών, τουs ανθρώπουs και τουs πολιτισμούs που το προτιμούσαν, τnν επεξεργασία των σπόρων και το πώs τελικά δnμιουργήθnκε το επάγγελμα του αρτοποιού.

 

red-katw