Μαθαίνω για το λάδι & τη μεσογειακή διατροφή στο αγρόκτημά της “Real Kid”

oil 

Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στn διαδικασία συγκομιδήs τns ελιάs στο αγρόκτnμα μαs. Ραβδίzουν, μαzεύουν και συμμετέχουν στn διαλογή τns ελιάs. Ακόμn μαθαίνουν ποια είναι τα οφέλn τns μεσογειακήs διατροφήs στnν υγεία μαs και πωs παράγεται το λάδι.

 

red-katw