Τρύγος του σταφυλιού

 

trugos

Οι μικροί αμπελουργοί θα μαzέψουν τα σταφύλια από το αμπέλι, θα τα τοποθετήσουν στιs καλάθεs τουs και θα τα πατήσουν στο πατnτήρι για να πάρουν τον μούστο!! θα μάθουν για το αμπέλι, πωs το φροντίzουν και τα προϊόντα που μπορούμε να πάρουμε από αυτό.

 

red-katw