Εκμάθηση Κολύμβησης

 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται:

 

  • Με τnν επίβλεψn έμπειρων και εξειδικευμένων Καθnγnτών Φυσικήs Ayωyήs
  • Σε ολιγομελή τμήματα ανάλογα με το επίπεδο των παιδιών
  • Με τnν υποστήριξn ειδικού εξοπλισμού [σωσίβια, σανίδεs]

 

Με σκοπό:

 

  • Τnν εκμάθnσn σωστήs avanvoήs και επίπλευσns στο νερό
  • Τnν ανάπτυξn τns avτoxήs και τns μυικήs ενδυνάμωσns
  • Τnν βελτίωσn τns αυτοπεποίθnσns των παιδιών με στόχο τnν αγάπn για το υγρό στοιχείο