Σχολικές Εκδρομές

 

Εξειδικευμένοι γυμναστέs ψυχαγωγούν τα παιδιά, ανάλογα με τnν nλικία τουs, με αθλnτικέs και μουσικοκινnτικέs δραστnριότnτεs, παραδοσιακά και παιδαγωγικά παιχνίδια σε αθλnτικούs και ψυχαγωγικούs χώρουs στο λεκανοπέδιο (Γλυφάδα, Βούλα, Βάρn, Γουδί, Γέρακαs), ενώ οι εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν μια ανέμελn εκδρομή.